အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ အငွားသာရွိ၊ အေရာင္းအဝယ္ေအးေနဟု သင္တန္းဖြင့္သည့္ မ႑ိဳင္ေျပာ

အိမ္ၿခံေျမဥပေဒ အႀကံေပးနဲ႔ အက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းသင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ေနတဲ့ မ႑ိဳင္အကယ္ဒမီက ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ဟာ အငွားလုပ္ငန္းပဲ ရွိေနတယ္လို႔ ေမလ ၂၆ရက္ေန႔မွာ ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment